Cảnh sát Toronto trở lại điều khiển giao thông

Cảnh sát Toronto trở lại điều khiển giao thông

Vào tháng sau, cảnh sát Toronto sẽ trở lại những giao lộ đông xe ở thành phố để điều khiển xe cộ sau khi thị trưởng Toronto cho rằng giai đoạn đầu của dự án thử nghiệm gặt hái thành công.
Hôm thứ Ba 20/09, ông John Tory cho biết cảnh sát sẽ được điều đến bảy khu vực thường kẹt xe từ hôm 03/10 đến 28/10 trong giai đoạn thứ hai của chương trình hỗ trợ giao thông. Vào tháng Sáu, giai đoạn đầu được khởi động và kéo dài bốn tuần.
Khi được hỏi làm sao biết dự án giúp cải thiện luồng giao thông, Thị trưởng Tory cho biết “rất nhiều” bằng chứng “vẫn còn dựa vào sự quan sát và quan niệm” vào thời điểm này.
Tuy nhiên, theo ông Tory, những nỗ lực giảm kẹt xe của thành phố, trong đó có thay đổi giờ của đèn giao thông, sắp xếp lịch xây dựng và dời những sự kiện khỏi khu vực trung tâm đang đem lại kết quả.
Ông Tory cho biết nhân viên thành phố được yêu cầu trình thông tin về giao thông để đánh giá nỗ lực giảm kẹt xe của thành phố trong cuộc họp hội đồng kế tiếp.
Bảy nơi sẽ có cảnh sát công lộ đứng điều khiển xe cộ:
• University Ave., Front St. West và York St.
• Front. St West và Simcoe St.
• Bay St. và Bloor St. West
• Bay St. và Queen St. West
• Sheppard Ave. và Yonge St.
• University và Adelaide St. West
• Làn đường “clearway” trên Bay St.
Vào tháng Sáu, cảnh sát được điều đến tám địa điểm nhưng giao lộ Park Lawn Rd. và Lakeshore Blvd. W. không còn là khu vực trọng điểm vì công trình xây dựng trên Gardiner Expressway khiến xe cộ chuyển sang đường Lakeshore đã được hoàn tất.
Thành phố sẽ tốn $250,000 để trả tiền công cho cảnh sát trong dự án. Hôm thứ Ba, ông Tory nhắc lại kêu gọi chính phủ tỉnh bang thông qua điều luật cho phép những người được huấn luyện quản trị giao lộ vì chi phí thuê những người này sẽ thấp hơn cảnh sát.
Ông Tory cho biết mùa hè vừa qua khó khăn cho người dân Toronto vì nhiều dự án sửa đường bị dời lại từ năm ngoái để phục vụ Pan Am Games.